U Baškim Oštarijama

8 sij

Velebit zaogrnt maglama sivim. Penjemo se vijugavom cestom prema Baškim Oštarijama. Prođe tek poneki auto,  Pred našim se očima uskoro ukaza kotlina u kojoj je smješteno naselje Baške Oštarije. Cesta vodi dalje do Karlobaga na moru. Skrećemo prema crkvi. Okolna brda prekriva gusta magla, Prizori su veličanstveni,,,U 16 sati okupila se mala zajednica koja daje ovom prostoru dimenziju vječnosti. Naš život ima smisla samo zato što je Krist zakoraknuo na našu Zemlju, hodao njenim stazama, radovao se zalazu sunca, susretao ranjene ljude i dao nadu svakom čovjeku. Njegova je ljubav polomila okove koji su čovjeka sapinjali. “Ti si sin moj ljubljeni u tebi mi sva milina”  po Kristu je ova poruka upućena svakom čovjeku. Iza ovih riječi stoji žrtva ljubavi do kraja. Čovjek odgovara na ljubav. Od te nas ljubavi ne može rastaviti ni smrt, ni život, ni vlasti, ni sila ni dubina ni ikoji stvor…kako to jezgrovito poručuje apostol Pavao.