Zakopani talent

19 stu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vre- mena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’« Riječ Gospodnja.

Na 33.nedjelju čita se evanđelje o talentima. Kolikogod čovjek mislio da je gospodar svijeta, svoga života, on je ipak samo “upravitelj” primljenih dobara. Šef odjela jedne robne kuće nije gospodar: on odgovara nadležnima i bio bi najuren kad bi se ponašao kako mu se prohtije. Čovjek je također primio darove od Boga iako se on ponekad ponaša kao oholi gospodar. Ovo nam je potrebno da bolje razumijemo ovo evanđelje o talentima. Svatko je od nas primio talente s kojima se služi u životu. Sluge koje su primljene talente koristili i umnožili ih doživljavaju pohvalu i nagradu. Oni su shvatili da njihov život dobiva pravi smisao kad prihvate Božje darove kojima obogaćuju svoj život i mogu se nadati Božjoj nagradi. A Božja nagrada nadilazi naše želje. “Ljudsko oko nije vidjelo ni uho čulo…što Bog priprema onima koji ga ljube..” Nedjelja je povlašteni dan u tjednu kad čovjek zahvaljuje za darove, primljene talente. To su najljepši trenuci u tjednu jer njihov rad dobiva blagoslov. To se ne može “odraditi” jednom nego je to kao disanje: ne može nam dosaditi disanje jer je ono uvjet da možemo živjeti. Mi živimo u vjeri i zahvalnosti za primljene darove kojen umnožavamo…

Dan Gospodnji vrhunac je tjedna

Danas slavimo misu u župi Sinac u 11 sati!