Trnovac: Žalosna Gospa

15 ruj

Doznajemo da se na području župe Trnovac nalazi kapela posvećene Žalosnoj Gospi. Uputismo se u 17,30 sati prema njoj. Putokaz nas vodi u naselje Trnovac a onda nekoliko kilometara u Velebit. Pokojni župnik Kapš izgradio je postaje križnog puta do ove kapele. Cesta je djelomično asfaltirana i vodi nas do cilja. Kapela je izgrađena 1865. godine. Ima neobičan oblik: rotonda uzidana od kamena. Nepoznati majstor oslikao je unutrašnjost. Od kapela puca divan pogled na južni Velebit. U 18 sati okupila se mala zajednica, oko 15 osoba. Počela je neobična misa u masivu Velebita. Govor o patnji i žalosti nikoga ne zanima. Ipak paradoks križa uvodi nas u najdublji smisao našeg postojanja. Krist je uzeo silnu patnju u sramoti i napuštenosti i dao joj je smisao: zadnju riječ nema patnja nego uskrsnuće i život vječni. Zbunjuje nas patnja djece, nevinih. Ali nitko ne može reći gdje je Bog u mojoj patnji i umiranju. On koji je sama nevinost, dobrota i ljubav, uzeo je patnju u sramoti i napuštenosti i pobijedio je ljubavlju. Zadnju riječ ima uskrsnuće i život. Draga Gospa s Isusom je suosjećela, ona je supatnica i suotkupiteljica.

Narod je lijepo molio i pjevao, sudjelovao u ovoj neobičnoj misi u masivu Velebita. Gotovo svi su se pričestili. Nakon mise napravili smo zajedničku fotografiju: željeli smo podijeliti radost našeg zajedništva s mnogima diljem svijeta koji nas prate na ovom stranicama.

Župna crkva u Trnovcu