Svisveti

31 lis

Svetkovina Sviju Svetih stavlja mnoge ljude u pokret. Mnogi žele doći u rodna mjesta, svoja groblja, sjetiti se dragih osoba koje su ih zadužile svojom dobrotom, ljubavlju, žrtvom…Nedostaju nam. To je dan kad zaboravimo na sebe, svoju karijeru, poslovne planove…Osjeti se u zraku kako sve prolazi i nestaje. Što ostaje zapravo? Naše kuće, karijere, unosni poslovi, poslovne veze u jednom trenutku se urušavaju. Naša slava, uspjesi u zvanju, priznanja…završavaju u vitrini i konačno u otpadu ili muzeju.

Nažalost, možemo dugo živjeti u zabludi ili laži. A pravi način ostvarenja života dao nam je Isus u blaženstvima. To su najljepše riječi izgovorene na našoj planeti. A Isusova riječ nije kao naša jeftina i pokvarljiva roba. Samo onaj tko zna živjeti tako da ulaže sve svoje snage i biće u ono što je trajno i neprolazno, da stekne blago na nebu i da mu ime bude zapisano u knjizi života, taj živi ispravno i kvalitetno izgrađuje svoje ime. Jer samo ono što je veliko i važno u Božjim očima, to je stvarno važno i za ljudski život.  Po tome vidimo da Bog nije protiv našeg ljudskog ostvarenja, već nam jedino skreće pozornost koji je pravi put, da ne bismo promašili bit života i uludo ulagali svoje životne snage.

Blaženi siromašni duhom, progonjeni, ožalošćeni, mirotvorci…Kako je to moguće? Krist je to pokazao živeći naš život u progonstvu, siromaštvu, trpljenju, sramotnoj smrti, grobu ali i uskrsnuću. Bez uskrsnuća sve je uzaludno…Bez uskrsnuća naši su grobovi konačni poraz čovjeka. Mi ćemo danas posjetiti grobna mjesta naših dragih s vjerom u uskrsnuće i život vječni. Spustit ćemo suzi jer nam nedostaju. “Ali, vaša će se žalost pretvoriti u radost”. U radost susreta u život u vječnom. Pobjeda koja pobjeđuje ovaj smrtni svijet je vjera naša. Zato, ne dopustimo da nas zemaljske plaće i zadovoljstva odijele od one plaće koju je Gospodin i za nas pripremio na nebesima, gdje ćemo ga zajedno sa svima svetima hvaliti i slaviti po sve vijeke vjekova. Amen.

Sa stabala otpadne lišće, izgleda da su umrla….ali u žilama pod snijegom i ledom počiva proljeće