Sv. Križ

14 ruj

Današnji blagdan Uzvišenja sv. Križa ima povijesnu podlogu. Perzijanci su sv. Križ, nakon pobjede u Jeruzalemu, odnijeli kao ratni plijen. Car Heraklije u prvoj polovici sedmog stoljeća pobjedio je Perzijance i tražio oteti križ. Kad ga je dobio nosio ga je na Kalvariji u Jeruzalemu na svojim ramenima. Odtada se počeo slaviti ovaj blagdan u Jeruzalemu, istočnoj crkvi a onda i u Rimu. Tako danas slavimo Uzvišenje sv. Križa u mnogim župama. Crkve sv. Križa su u Perušiću, Prozoru, Ogulinu i Vagancu /u Gospićko-senjskoj biskupiji./

Danas ćemo slaviti blagdan Uzvišenja sv. Križa u župi Vaganac. Misu u 11 sati predvodi biskup porečko-pulski u miru, mons. Ivan Milovan.

Župna crkva Uzvišenja sv. križa u Vagancu