Sv. Katarina i nasilje nad ženama

25 stu

Danas crkva slavi popularnu sveticu iz ranog kršćanstva – Sv. Katarinu. Živjela je u tećem stoljeću u Aleksandriji. Oko nje su isprepletene mnoge simpatične anegdote. Ali je bjelodano da je zavolila kršćanski život, nasljedovanje Isusa. Postala je kršćanka ne samo po imenu nego je revno svjedočila riječima i životom ljepotu kršćanskog života. Čak je dospjela do cara da ga odvrati od progona kršćana. Car ju je zatvorio i odlučio umoriti glađu. Kad to nije uspjelo, nakon strahovitih muka, odrubili su joj glavu.  Mnoge žene u prošlosti i danas nose lijepo ime Katarina, Kata, Katica, Rina. Ćestitamo svim ženama koje nose ovo lijepo ime!

Danas je međunarodni Dan protiv nasilja nad ženama: odabran je kao spomen na tri sestre koje je dao pogubiti diltator u Dominikanskoj Republici 25. studenog 1960. Međutim, sv. Katarina vodi nepreglednu kolonu hrabrih kršćanskih žena koje su podnijele mučeništvo samo zato što nisu htjele prihvatiti nametnutu ideologiju: od pogastva do komunizma hrabre žene su bile svjedoci slobode djece Božje pa i uz opasnost da to plate glavom.

Danas je sajam u Gospiću

Terase čekaju sunčane dane: danas u Gospiću