Sv. Ignacije — Susret u prolazu

17 lis

Danas crkva slavi sv. Ignacija Antiohijskog, trečeg biskupa antiohijske crkve koji je podnio mučeništvo u Rimu. U prvoj crkvi pojavili su se razni krivovjerci koji su bili opasnost jedinstvu Crkve. Sv.je  Ignacije branio jedinstvo i nauk crkve. Prvi je uporabio pojam “katolička” u smislu univerzalnosti crkve. Pisao je o Rimskoj crkvi koja “predsjeda u ljubavi”. Između 110. i 115. odveden je u Rim. Predosjećao je da ga čeka mučenička smrt. Nije se bojao smrti jer je vjera u uskrsnuće bila jača. Doista, u Rimu je osuđen na smrt i bačen među divlje zvijeri koje su ga rastrgale.

Danas u pon. 17. listopada divan je sunčani dan. Jučerašnja nedjelja kao Dan Gospodnji baca svjetlo na čitav radni tjedan. Naš rad, znoj i suze, nisu izgubljeno vrijeme. Svako rađanje novoga prolazi kroz bol. Božje ljubav progovorila je na križu. Mi smo prepoznali tu Božju ljubav i povjerovali joj.

Susret u prolazu – Neki susreti ostavljaju dubok trag u našem hodu kroz vrijeme. Od njih živimo jer su promijenili naš život. Naime, čovjek je duhovno biće. To je najvažnija dimenzija osobe. Ta duhovna dimenzija može zakržlajti, biti zagušena svagdanjim bezveznim banalnostima. Vjerom oslobađamo nutarnju duhovnu snagu autentićne ljubavi koja mijenja naš život. Ovo naše razmišljanje može nekima izgledati konplicirano ali kad prijeđemo prag naše sebičnosti, ponekad sljepoće srca, otkrivamo svijet koji je stvarniji od našega. Naša digitalna tehnologija blijeda je slika duhovne “umreženosti” koja nas povezuje s izvorom Ljubavi.

Danas u Gospiću: susret koji se ne zaboravlja