Sv. Cecilija

22 stu

Danas slavimo sv. Ceciliju, zaštitnicu pjevača. Živjela je u Rimu u 2. stoljeću. Bilo je to vrijeme žestokih progona crkve i vrijeme velikih nučenika. Potječe iz bogate rimske obitelji koja joj je omogućila školovanje pa i u glazbi. Oduševila se evanđeljem i  nasljedovanjem Krista. Svaki dan je odlazila na misu. Udali su je za mladića Valerijana kojemu je priznala da je kršćanka. Oduševila je i njega za krščanski život: poučio ga je i kristio papa Urban, dakako u katakombama. On je pridobio svog brata Tiburcija. Kad su rimske poganske vlasti doznale da su kršćani počeo je njihov mučenički put. Nisu se mogli odreći Krista pa su mučeni i podnijeli nučeništvo. Govorilo se da sv. Cecilija čuje anđeosko pjevanje. Svirala je sve instrumente. Stoga je zaštitnica crkvene glazbe i pjevača koji pjevaju u crkvenim zborovima. Njezin lik je utisnut na “kraljici instrumenata” – orguljama. Dodajmo ovome da je sv. Augustin plakao od radosti kad je slučao kako narod pjeva crkvene himne. Pjevači koji predvode pjevanje u našim crkvama imaju danas svoj dan ali i uzor u sv. Ceciliji.

Ogulinski pjevači u crkvi sinoć.