Rehabilitiran fra Petr Turkalj

23 stu

Slunjanin Fra Petar Turkalj rođen je 25, svibnja 1891. u Slunju. U obitelji je baštinio vjeru, radne navike, upornost.. Osnovnu je školu završio u Slunju. Oduševio se za duhovnost sv. Franje te je stupio u zajednicu franjevaca trećoredaca (koji njeguju glagoljicu). Vjerojatno je imao na njega utjecaj i njegov stric Mile koji je bio u istoj zajednici brat laik. Petar ulazi u novicijat, Godine 1910. plaže zavjete. te je godine 2013. 28. studenog zaređen za svećenika na Krku: zaredio ga je biskup Anton Mahnić. Obnašao je odgovorne službe u zajednici: gvardijan, župnik, ekonom. Promijenio je nekoliko samostana. Godine 1941. premješten je u samostan sv. Josipa u Splitu kao gvardijan. .Rat je donio mnoštvo problema, izazova. Fra Petru je čovjek bio najvažniji. Godine 1945. nastupilo je još teže vrijeme za crkvu i vjernike: komunističke vlasti zatvorile su ga 31. listopada 1945. u Splitu. Sudska mu je presuda izrečena 8. siječnja 1946. godine: osuđen je na sedam godina strogoga zatvora. U obrazloženju stoji da je radio protiv režima. Na suđenju se pojavio i Židov Rafael Salamonov iz Banje Luke koji „zahvaljuje fra Petru što je spasio njega i još šest članova njegove obitelji, iako je znao da i njega može dočekati smrt bude li pomagao Židovima i sakrivao ih“. Njegov je odvjetnik uložio žalbu i na tu mu je žalbu 13. veljače 1946. godine kazna povećana na dvanaest godina strogoga zatvora. Zatvorsku je kaznu izdržavao u Trogiru, Sisku i Staroj Gradiški, gdje je 17. srpnja 1948. godine i preminuo.

Ovaj montirani proces fra Petru Turkalju morao je biti raskrinkan i fra Petar službeno proglašen nevinim. Trebalo je dugo čekati. Pravda je spora ali prije ili kasnije istina ispliva na površinu. Županijski sud u Splitu donio je presudu 3. listopada 2022. kojom se presuda  fra Petaru Turkalj poništava: Citiramo presudu (koju nam je ustupila Marija Žalac iz Slunj a koja je službeno pokrenula proces rehabilitacije fra Petra:

.”Na temelju članka 570. d. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine” broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22., dalje u tekstu: ZKP/08 utvrđuje se kako je revizija Marije Žalac izjavljena na presudu Okružnog narodnog suda srednje Dalmacije u Splitu poslovnog broja K-158/45 od 08. siječnja 1946. kojom je fra Pero Turkalj proglašen krivim za zločine kojima se ide za ugroženjem postojećeg državnog uređenja D.F.J. i osnovnih političkih demokratskih tekovina oslobodilačkog rata, pomagajući oružane bande ljudstvom i hranom, kradeći imovinu i kušajući da se naprave lažne isprave kojom je, čime je počinio krivična djela iz članka 2., 11. i 9. t. 1. i 2. Zakona o krivičnim djelima protiv države i krivično djelo protiv narodne imovine i pravljenja lažnih isprava te osuđen na kaznu lišenja slobode od sedam godina s prisilnim radom uračunavši već održani pritvor i istražni zatvor od 31. listopada 1945. do 8. siječnja 1946., te na gubitak političkih i građanskih prava od dvije godine po održanju kazne i na konfiskaciju cijele pokretne i nepokretne imovine, te na presudu Vrhovnog suda Hrvatske poslovnog broja K-515/1946 od 13. veljače 1946. kojom je fra Pero Turkalj presuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 12 godina, na gubitak političkih i građanskih prava za vrijeme od 6 godina, te na konfiskaciju cjelokupne imovine, osnovana, te se navedene presude u cijelosti poništavaju.”

Fra Petar Turkalj

Jedan detalj iz zatvora u Gradiški: ugojeni stražar bi naredio fra Petru da ga prenese preko zatvorskog dvorišta da ne zamaže čizme jer je padala kiša!  To je samo jedna od tortura. Samica, glad…učinili su svoje. Preminuo je 17. srpnja 1948. u 57. godini života!

Župna crkva u Slunju u kojoj je kršten fra Petar Turkalj ali i vlč. Jure Turkalj, vlč. Nikola Turkalj, vlč. Petar Bogut, vlč Josip Jurković te prvi gospićko-senjski biskup Mile Bogoić