Pred prijetnjom rata – Sajam u Gospiću

13 lis

U sjeni užasnog rata na Bliskom istoku i Ukrajini pomalo nas spopada strah. Iskra može zapaliti oganj planetarnih dimenzija. Naša je planeta gotovo mala loptica u svemiru. Osjećamo se bespomoćni pred silama mraka koje mogu u trenutku pretvoriti u prah i pepeo sve ono što su generacije stvarale. Osjećamo se bespomoćnima a to nas i fizički ubija. U ovakvim situacijama odlučujuća je naša vjera. Vjera nas oslobađa bespomoćnosti. Onaj koji vjeruje ulazi u Božju svemoć kojemu je sve moguće. Vjera nije bespomoćna ni onda kad gubimo vlasiti život. Naime, vjera nas vodi u život vjećni jer smrt nema zadnju riječ. Zato se vjernik ne osjeća bespomoćnim ni u jednoj situaciji. Vjera nas spašava od predanja slijepoj sudbini. Gdje nema vjere tu nastupaju duševni poremećaji. To je Karl Gustav Jung izrekao riječima: “Čini mi se kao da su se usporedo  s padom religioznog života neuroze vidljivo umnožile”. Drugim riječima: gdje je vjera jaka nestaju neuroze i obratno. Pred očima su nam naše majke koje su nakon Drugog svjetskog rata ostale udovice sa brojnom djecim. Ali, njihova vjera učinila je čudo: odgojile su djecu u nemogućim uvjetima, u oskudici i neimaštini. Njih je nosila jaka vjera.

Sajam petkom u Gospiću – Jutros je u Gospiću bilo maglovito i prohladno. Ali gospićka placa petkom odoljeva svim vremenskim uvjetima. Tako je i danas: ponuda poljskih plodova obilna. Ponajviše se nudi zelje /kupus/ i krumpir. Zelje se može nabaviti u glavicama ali i ribano. Jedan trgovac odmah riba glavice i prodaje. Lički krumpir po svojoj kvaliteti poznat je i izvan Like.  Neki u prolazu za jug stanu u Gospiću i potraže “lički krumpir”.  

Kraj Miholjskog ljeta? – Navikli smo na dugo toplo Miholjsko ljeto. Gotovo smo zaboravili na jesen i zimu. Izgleda da za ovaj vikend stiže zahlađenje. magle i jesenje kiše. Trebat će zagrijavati stanove. Toplane se pripremaju i najavljuju grijanje od 15. listopada, Bar u kontinentalnoj Hrvatskoj.