Pred eksplozijom života

8 tra

Na Veliki Petak kao da je zlo triumfiralo: doseglo vrhunac! Zgažen i ubijen je Pravednik. Kad kancerogene stanice unište ljudsko tijelo unište zapravo same sebe. Zlo je pobjeđeno Kristovom smrću na križu, ono je doseglo svoj vrhunac ali se upravo tada urušilo u ništavilo. Kristovo tijelo je položeno u grob. On je ušao u grob da razori sve grobove, da vikne: ustajte! Ili kao što cvijet uvene ali ostaje sjemenka koja skriva tajnu života. Samo bezuman može pomisliti da je odlaskom proljeća nestalo rascvalih voćnjaka. Zaboravljamo da ono živi u sjemenkama!  Božansko sjeme posijano je u našu zemlju: Kristov grob nije znak poraza nego  trimumfa života!  Danas je dan tišine pred veliku eksploziju života! Zato danas u tišini posjećujemo Kristov grob u crkvama da vidimo gdje je pokopano naše beznađe, naša smrt, zlo ovoga svijeta, gdje je sahranjena naša krivica.

Pripremamo se za vazmeno bdjenje večeras: tama ne može pobijediti svjetlo. A Krist je svjetlo svijeta. Pravi je vatromet svetih obreda večeras ili noćas. Poćinjemo službom svjetla (uskrsna svijeća upaljena na ognju), nastavlja se službom riječi a to znači praćenjem Božjeg plana spasenja, otvaranje dragih zvona koja su šutjela od Velikog Petka, navješaj evanđelja o uskrsnuću, krsna služba i obnova krsnih obećanja te euharistijska služba.  Na kraju negdje blagoslov uskrsnih jela…

S Kristom u grob je pokopano naše beznađe a uskrsnućem otvorena nada u život vječni

Noćas će milijuni vjernika potvrditi vjeru u uskrsnuće tijela i život vječni

Na Radićevu trgu u Gospiću danas u 11 sati

U katedrali u Gospiću večeras vazmeno bdjenje u 21 sat, na Uskrs mise u 8, 10 i 18 sati

Večeras u kapeli u Rosuljama vazmeno bdjenje u 20 sati, na Uskrs u 10 sati