Nevina dječica – Blagoslov obitelji

28 pro

Danas slavimo Nevinu dječicu. Radi se o djeci  koju je opaki kralj Herod dao poubijati u Betlehemu nadajući se da će među njima ubiti i dijete Isusa. U Isusu je vidio konkurenciju za prijestolje. Tri mudraca koji su se dali na put da se poklone Isusu tražili su informacije od Heroda. On se savjetovao sa svojim suradnicima i doznao da se treba roditi u Betlehemu. Mudraci se, po dogovoru, nisu vratili Herodu da ga izvjeste pa je on dao pobiti mušku djecu ispod dvije godine u Betlehemu. Koliko je djece pobio povjesničari se razilaze. Ali, da je to mogao učiniti govori činjenica – prema Josipu Flaviju – da je dao ubiti svoju ženu, neke suradnike pa i troje  svoje djece. Zašto nevini trpe – pitanje  je koje zbunjuje svakoga čovjeka. Pogled na Isusa koji je sama dobrota, ljubav i pravda, a koji je trpio u sramoti, napuštenosti i silnoj patnji, daje nam naslutiti da je patnja rađanje novoga. Patnja nije zadnja riječ nego se u patnji rađamo za život. Isusova patnja iz ljubavi vodi prema uskrsnuću a mi ga slijedimo. “Sve patnje sadašnjeg vremena nisu ništa prema budučoj slavi”. Možemo li u ovim riječima naći ključ ljudskim patnjama pa i onih nevinih? Naime, predanjem u Božje ruke u ljubavi a to zovemo vjerom,  nadvladavamo ne samo sve patnje nego i smrt te ulazimo u Božju svemoć. Isus će često isticati: “Vjera te tvoja spasila!”  A Isus je uzeo naš život u siromaštvu, progonstvu, nepravednoj osudi, sramotnoj smrti. Nitko ne može reći: “Gdje je Bog u mojoj patnji!”

Priželjkujemo buru i sunce: dosadila nam je južina ali ipak je svaki dan dar na kojemu možemo samo zahvaliti

Iza Božića slijedi blagoslov obitelji. Župnik posjećuje svaku obitelj i podijeli blagoslov. Ovo je ne samo lijepa tradicija nego zmak zajedništva. Odbiti blagoslov znači isključiti se iz zajedništva crkve Božje. Za vrijeme komunizma neki su primali svećenika po skriveći da izbjegnu prozivanja od strane komunističkih aktivista. Hvala Bogu, ta su vremena iza nas. Ipak, primanje svećenika u obitelj, koja je crkva u malom, predokus je zajedništav u Božjem kraljevstvu

 

Blagoslov obitelji u božićno vrijeme radost je za sve a posebno djecu