Na današnji dan 1991: Vaganac u plamenu

8 lis

Na današnjidan 1991. počeo je pakleni napad na Vaganac, Drežnik. Srbovojska je krenula  u silovit napad s namjerom da pokori slunjski kraj koji je bio u okruženju. Obranu je pružala policija i tek oformljena vojna formacija garde. Bez dotoka hrane, lijekova i oružja, informacija… branitelji pružaju ogorčen otpor. Kako je to izgledalo zapisao sam u svoj dnevnik koji sam vodio skoro svaki dan.  

08. 10. 1991. (utorak) – Ujutro, u 7 sati, čula se topovska paljba iz smjera Drežnika-Rakovice. Slutilo je to na najgore. Zovem policiju: rekoše pje­šački napad – prethodno artiljerijski – na Vaganac i Drežnik. Sve su komunikacije prekinute i teško je doznati što se doga­đa. Svako toliko dođe neka obavijest da Srbi pale Vaganac, da je pravi pakao u Vagancu. Nakon tolikih glasina nisam sve to mogao vjerovati ali stvarnost je vrlo kruta. Dan sam proveo u čudnom raspoloženju, nesposoban za bilo kakav umni ili fizi­čki rad. Navečer slabi znak sirene javlja opću opasnost. Zo­vem telefonom Drežnik i Rakovicu, ali se nitko ne javlja. U kasnim večernjim satima dolaze kolone prognanika raznim vo­zilima iz Drežnika, Rakovice, Vaganca. Svako toliko slušam vijesti na mali radio aparat. Slunj i okolica kao da ne postoje. Nikakva spomena, jesu li nas Bog i ljudi zaboravili i izručili silama mraka?

10. 1991. (srijeda) – Ujutro, u 5 sati, Radio Zagreb javlja o primirju (tko zna ko­jem po redu) sklopljenom između hrvatske vojske i jugo-vojske (zastupa je general Rašeta) pred zastupnikom Europe. To me donekle umirilo pa sam malo zaspao. Slušam vijesti u 7 sati. Kao da je primirje uspješno. Ali, bojim se da je to samo predah srbo-vojsci za pregrupiranje snaga. Jutros rano dolazi vlč. Branko iz Rakovice. Noćas, u 3 sata, s majkom i nekoliko autobusa naroda iz Vaganca, Drežnika, Rakovice stigli su u Slunj. U prepunom hotelu dočekao je zoru. U onim je krajevi­ma pravi pakao: pogrom, paljenje kuća, masakr… Izlazim u grad da vidim što se događa. Policajci i gardisti zastrašeni i zbunjeni. Susrećem neke Vagančane. Marko Kukuruzović mi daje sliku zbivanja. Prema iskazu ostalih doznajem kako je to izgledalo jučer 08. 10. 1991 (dan proglašenja suverenosti i ne­zavisnosti Hrvatske). Oko 7 sati 15 tenkova navalilo je na Va-ganac, a iz smjera Plitvica na Selište, Grabovac i Drežnik također veći broj tenkova. Branitelji Vaganca pružili su otpor. Onesposobili su jedan tenk, ali s lakim pješačkim oružjem ni­su se mogli dugo odupirati. Ipak, zadržali su tenkove i pješa­čki napad do navečer. Tada su se počeli povlačiti žene i starci prema Kukuruzovića pećini gdje su se sklonili. Tenk od škole gađao ih je i u tom dijelu sela. Po noći i pod žestokom paljbom mitraljeza, svijetlećih metaka i topovskih kanonada povlačili su se kanjonom Korane prema Drežniku. Starci su posrtali i dizali se, a srpski su palikuće tenkovskim granatama razarali kuće po Vagancu. Jedan dio policajaca povukao se s narodom prema Sadilovcu i Drežniku, a 8 policajaca (zapravo branite­lja sela) je nestalo. Pretpostavljamo da su pobjegli prema Bo­sni. Ali, strahujemo da su neke Srbi ubili ili zarobili. Što Srbi nisu dokrajčili te noći, to su učinili sljedećeg dana, tj danas. Išli su od kuće do kuće i palili ako je kuća drvena, a tenko­vskim topom razarali ako je zidana. Sravnili su selo sa ze­mljom. Kata Bilen zvana Kaćuna, starica gluha i gotovo sli­jepa, vjerojatno je živa spaljena u kući. Taj krvavi pir trajao je dok zlikovci nisu zadovoljili svoje najniže nagone. Ovaj posao lešinara obavili su po svemu sudeći domaći Srbi. Znali su vrlo dobro mnoge pojedinosti. Parola o ugroženosti Srba zvuči, na­kon ovog zlodjela, kao ironija. U centru grada Drežničani mi pričaju o kaosu koji je nastao jučer. Tenkovske granate, višecijevni bacači, teški mitraljezi, sve se to sručilo na Selište, Čatrnju, Grabovac, Drežnik. Ljudi su bježali, branitelji s lakim naoružanjem bespomoćni. Tijekom noći žene i starci su pješice išli kroz kukuruzišta, po mraku, praćeni pucnjavom. Gledali su vlastitim očima kako im vatra proždire kuće, staje, kako stoka u zapaljenim štalama ugiba uz nepodnišljivu riku. Iz Grabovca i Rakovice nakon zatišja auto­busi su vozili prognane prema Slunju. Neki su traktorima i oso­bnim vozilima tražili spas u smjeru Slunja. Panika je zahvatila i neke policajce: povlačili su se s narodom. Može li im se zamjeriti? Nije li ludo suprotstavljati se tenkovima i teškoj ar­tiljeriji puškama? Treba vremena dok se hrvatske snage, sa­stavljene od redovnih i pričuvnih policajaca i Zbora narodne garde, konsolidiraju i pruže solidan otpor. To je došlo do izra­žaja kad su Srbi počeli pješački napad. Tu smo ravnopravni i zato neprijatelj nije mogao pregaziti Drežnik. S vlč. Brankom oko 11 sati idem u hotel gdje je sabirni ce­ntar prognanika. Potresno je bilo ući u veliku hotelsku dvora­nu. Mnoštvo naroda, mahom stariji, umorni, nenaspavani, s be­znađem u očima, očekivali su da im se reče nešto utješno. Pro­šetao sam dvoranom i nastojao bilo što reći. Ovo su ljudi koji su duboko vezani za zemlju, kuću, prirodu. Oni su se gotovo identificirali s ognjištem i okolišem, pa je za njih ovaj egzo­dus šok koji se može teško nadvladati. Zapravo, starije osobe izvan svog doma mogu vegetirati, ali ne i živjeti. Naime, oni su u srži svoga bića povrijeđeni, obezvrijeđeni, srušeno je tlo na kojem su stajali. Članovi štaba za smještaj raspoređivali su tu sirotinju po obiteljima. Nekoji su vukli mali zavežljaj za so­bom i odavali golemu tugu. Primio sam u stan starca Juru Spehara sa snahom. On je pro­šao oba rata, vezan je uz crkvu, proživio je sve tegobe posrtanja i oporavka našeg naroda. Ova tragedija, u predvečerje nje­gova života, učinila ga je nekako odsutnim iz ovoga svijeta. U poniženju nei ljudi sačuvaju dostojanstvo. On to uspijeva… Kroz župni stan prolaze kolone prognanih. Svaki sa svojom tugom, beznađem i gorčinom. Pokušavam rješavati sitne obi­teljske i osobne probleme. Naš Caritas, hvala Bogu, prikupio je prilično odjevnih predmeta i hrane. Mnogi su pobjegli goto­vo bez ičega pa im je dobro došao koji komad robe.

10. 1991. (četvrtak) – U Slunju kao u košnici. Izbjeglice u valovima lutaju ulica­ma. Nekoji žele u Bosnu. Očekuju svaki čas granate na Slunj. U Slunju je smještaj ograničen. Nema struje, vode, telefona, informacija, nema lijekova niti liječnika specijalista ili kirur­ga. Dva autobusa puna naroda kreću prema Šturliću. Nekoji na svoju odgovornost žele natrag u popaljena sela da pronađu ne­ke svoje uspomene. U općini smetenost. Pitam za mogućnost očevida u Vagancu, ali odgovora nema. Doznajem da je jedi­na veza sa svijetom amaterska radio-stanica u zgradi “Ele-ktre”. Kod kuće sam sročio dramatični apel nadiskupu Ta-marutu da javi svijetu o genocidu koji je ovdje u punom jeku. Spaljene kuće u Vagancu kriju desetak leševa nemoćnih osoba, koje nisu mogle pobjeći pred koljačima. U Selištu, Korani, Smoljancu, Poljanku ista stvar. Poruka je odaslana kolegi radio-amateru u Ogulin, a ovaj će je proslijediti nadbiskupu. Nemam nikakve povratne informacije i ne znam je li se poru­ka izgubila u mračnoj šutnji. Ne znamo što je s braniteljima Vaganca. Navodno su pobjegli u Bosnu. Dan mučan, u jednom danu ogromna koncentracija patnje, tuge, boli, beznađa…

10. 1991. (petak) – Ujutro odlazim u obilazak grada. Doznajem informacije iz kriznog područja. Kao da se situacija smimje. Jedan je gardist u živčanom slomu počeo paliti kuće po Grabovcu, morali su ga svladati i dovesti u policijsku postaju. Možda je to potaklo tenkove da bace ubitačne granate po Drežniku. Opet se zani­mam za mogućnost ukopa spaljenih žrtava u Vagancu i Selištu. Dogovara se neka komisija s jugo-vojskom. Jugo- vojsci se ne žuri, svjesna svoje sile ne obraća pozornost na takove ‘sitnice’. Za njih je akcija bila uspješna, a žrtve, patnja rodbine i poni-ženje ljudskih bića njih ne zanima. To su roboti bez osjećaja, programirani samo za neke radnje. Pokušavam sastaviti predstavku Komandi jugo-garnizona za osiguranje očevida i ukopa žrtava. Ima li ga smisla uopće upu­titi, kad su te nevine žrtve njihovo djelo. Moliti krvnika da do­pusti pokopati i oplakati mrtvog. On će to smatrati svojom veli-kodušnošću za koju, u najmanju ruku, moram biti zahvalan. Bože, koliko poniženje! Večernje vijesti govore o agoniji Vukovara, sve veće ravno­dušnosti Europe za naše stradanje, a to se sve odrazuje na sva­kog od nas. To povećava naše beznađe.

Završio pisanje ovih reda­ka 12. 10. 1991 u 22.45, Mile Pecić.).

Sjećanje na tragediju Vaganca – Danas je u Vagancu u 12 sati slavljena misa za poginule u župnoj crkvi. Nakon mise položeni su vijenci za poginule pred križ u centru mjesta. 

Iz pepela je nikao novi Vaganac, nova crkva…