Krizmano slavlje u Gospiću – U Rosuljama

28 svi

Danas je svetkovina Duhova ili rođendan Crkve. Uskrsli šalje apostolima a to znači Crkvi Duha Svetoga, snagu odozgor. Po Duhu su sposobni govoriti drugim jezicima. Danas se u crkvi slavi misa na dvije tisuće jezika ali svi razumiju taj govor jer je to govor Duha Svetoga. Uskrsli Gospodin šalje svoga Duha, duha ljubavi, mudrosti i znanja, svojoj crkvi. On je jamac jedinstva u crkvi. Različite kulture i jezici, tradicije…čine raznolikost u jedinstvu. Darovi Duha Svetoga primljeni u sakramentu Krizme pomažu da živimo Kristovim životom. On je prošao zemljom čineči dobro. Darovi Duha Svetoga nas potiču da ih ne zadržimo za sebe nego da ih dijelimo s drugima. Pitajmo se danas koji nas duh vodi? Je li duh prostačenja, sebičnosti, oholosti, bezboštva ili duh ljubavi, razumijevanja, hrabrosti, umjerenosti i skrbi za braću koja su posrnula, odlutala, predala se egoizmu… 

Danas krizma u Gospiću

Krizma u Gospiću- Danas je u gospićkoj katedrali krizmano slvlje u 10 sati. Mnogi će danas u Gospiću susresti mlade u crvenim togama koji idu prema katedrali. Katedrala je majka svih crkava u biskupiji pa dolikuje da upravo na svetkovinu Duhova bude u njoj krizmano slavlje. Predvoditelj slavlja je gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić a krizmi je pristupio 84 krizmanika. 

Obraćajući se krizmanicima, biskup je naglasio važnost opredjeljenja za život riječima: „ Pred svakim čovjekom je, kako veli Biblija, život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Čovjek je taj koji bira. Ali Bog upućuje ganutljiv poziv svakom pojedincu, govoreći mu: ‘Život biraj!’ (Pnz 30,19).

U Rosuljama

Danas smo slavili misu u gospićkom naselju Rosulje u 10 sati. Mala kapela otvara vrata ljudima dobre volje  koji se žele napojiti snagom Božjom na životnom putu. Najljepši trenici našeg zemaljskog putovanja su upravo oni koje smo proveli na nedjeljnoj euharistiji – gozbi ljubavi. Naš rad, škola, kušnje, radosti i tuge…dobivaju onda svoj smisao: ništa nije izgubljeno ako smo osnaženi snagom Duha Svetoga na putu spasenja. Duh Sveti nas uvodi u istinu o nama i našoj budućnosti.