Korejski mučenici –

20 ruj

Danas slavimo korejske mučenike, Andriju Kima i drugove mučenike. Kršćanstvo je u Koreju počelo stizati početkom 17. stoljeća. Prvi misionari bili su laici a kasnije su stigli francuski misionari. U 19. stoljeću počeli su grubi progoni kršćana: ubijena su 103 kršćana. Među tim mučenicima posebno se ističe svećenik Andrija Kim i laik Pavao Chong. Andriji Kimu je 1846. odrubljena glava nedaleko Seula. Osim svećenika među mučenicima je bilo čak i djece. Papa Ivan Pavao II posjetio je Koreju 1984. Tom je prilikom proglasio svetima korejske mučenike.  Radi se o Južnoj Koreji a u Sjevernoj Koreji kršćani danas žive u tajnosti pod jedom od najstrožih diktatura na svijetu. Katolička je crkva po tome katolička jer prihvaća sve narode, kulture i jezike u svoje zajedništvo. U slunjskoj crkvi slavljena je misa na korejskom, japanskom, kineskom, ukrajinskom, a da ne govorimo o  europskim jezicima. Bilo je to u vrijeme prije pojave koronavirusa kad je turizam cvao u lijepoj našoj.

Na grobu dugogodišnjeg lađevačkog župnika Zdenka Skendera koji je preminuo u domu u Rijeci 2013. a pokopan u svećeničkoj grobnici u Gospiću