Kartuzijanci – Simpozij u Rakovici 7. i 8. listopada

6 lis

U dugoj povijesti crkve rađale su se redovničke zajednice sa  specifičnom zadaćom. Svima je zajedničko: intenzivniji duhovni život i služenje braći ljudima. Tako su nastali pustinjski redovi ali i oni koji su se brinuli za bolesne, siromašne, one koje su stavili za cilj odgoj i obrazovanje…Danas slavimo sv. Brunu, osnivača kartuzijanaca. Godine 1084. osnovao je u Alpama La grande Chartreuse zajednicu. Živjeli su u molitvi i šutnji. To je bio prvi kartuzijanski samostan. Kartuzijanci su najstroži red u crkvi: između ostalog ne jedu meso niti piju alkohol.  Poznat je kartuzijanski samostan Pleterje u Sloveniji (60 km od Zagreba).

Nakon maglovitog jutra po kotlinama dan je zasjao u svoj svojoj raskoši: nastavljeno je Miholjsko ljeto

Simpozij u Rakovici – U Rakovici se održava dvodnevni simpozij posvećen općini Rakovica: “Rakovica u prošlosti i sadašnjosti” u organizaciji udruge “Podplješivički graničari” iz Zagreba.

Iz programa:

Petak, 7. listopada 2022.
Lokacija: Vatrogasni dom Drežnik Grad, Drežnik Grad 113
13:30 – 14:00 Okupljanje i piće dobrodošlice
14:00 – 14:30 Svečano otvaranje skupa
1. Dugo 19. stoljeće (moderator: Želimir Prša)
14:30 – 14:45 Ivo Mišur: Teritorijalno širenje Habsburške Monarhije u Lici 1791.
14:45 – 15:00 Željko Holjevac: Sukobi na ličko-bosanskoj granici (1815. – 1846.)
15:00 – 15:15 Željko Karaula: Neuspjeli ustanak 1871.: Eugen Kvaternik i Rakovica –
prilike, ljudi i događaji
15:15 – 15:30 Rasprava
15:30 – 16:00 Stanka
2. Od jugounitarizma do komunizma (1918. – 1989.) (moderator: Ivo Mišur)
16:00 – 16:15 Andrija Jelkić: Društveno-politička kretanja u općinama Rakovica i
Drežnik Grad u razdoblju monarhizma (1918. – 1941.)
16:15 – 16:30 Želimir Prša: Općine Rakovica i Drežnik Grad u Drugom svjetskom ratu
(1941. – 1945.)
16:30 – 16:45 Drago Brajdić: Općine Rakovica i Drežnik Grad u poratnim godinama
Drugog svjetskog rata
16:45 – 17:00 Igor Vukić: Sudbina Jurja Paršića – ratnog jasenovačkog, a poratnog
zavaljskog i drežničkog župnika
17:00 – 17:15 Rasprava
17:15 – 17:30 Stanka
3. Domovinski rat i nastanak samostalne Republike Hrvatske (moderator: Marko Kolić)
17:30 – 17:45 Ante Nazor: Prostor današnje općine Rakovica u Domovinskom ratu –
prema izvorima nastalim za vrijeme srpske okupacije
17:45 – 18:00 Nenad Grgurica: Carinski sustav na širem području Općine Rakovica od
Domovinskog rata do otvaranja graničnog prijelaza Kordunski Ljeskovac
2017.
18:00 – 18:15 Rasprava
18:15 – 18:30 Zatvaranje prvog dana skupa

Drugi dan subota 8. listopada 2022.
Lokacija: Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica, Rakovica 95
12:30 – 13:00 Okupljanje i piće dobrodošlice
13:00 – 13:15 Otvaranje drugog dijela skupa
4. Društveni razvoj i promjene na području današnje općine Rakovica (moderator: Želimir Prša)
13:15 – 13:30 Gordana Poznanović Kovačević: Geografska obilježja i demografija
prostora današnje općine Rakovica
13:30 – 13:45 Janja Brajdić: Povijesni razvoj župa Rakovica i Drežnik Grad
13:45 – 14:00 Marko Kolić: Prilozi za povijest školstva na području današnje općine
Rakovica do 1941.
14:00 – 14:15 Tea Kasumović: Kulturna i strukovna društva na području današnje općine
Rakovica od kraja 19. stoljeća do danas
14:15 – 14:30 Rasprava
14:30 – 15:00 Stanka
5. Turizam – sadašnjost i budućnost (moderator: Marko Kolić)
15:00 – 15:15 Tihana Oštrina: Prirodna baština općine Rakovica
15:15 – 15:30 Anamarija Bogović: Materijalna i nematerijalna kulturna baština općine
Rakovica
15:30 – 15:45 Mira Špoljarić: Razvoj i perspektive turizma općine Rakovica
15:45 – 16:00 Rasprava i završetak znanstveno-stručnog skupa

Slavlje sv. Jelene u Rakovici 18.08.2012.