Kanonska vizitacija župe Rakovica

6 ožu

Gospićko-senjsku biskupiju čini šest dekanata. Biskup, koji je prvi pastir mjesne crkve, posjećuje sve župske zajednice /svakih pet godina/. Ove godine je na  redu i slunjski dekanat koji ima devet župa. Zanimljivo da se ovaj dekanat  proteže u dvije županije /Karlovačkoj i Ličko-senjskoj/ ali i u dvije države: župa Zavalje je u BiH. U nesretnim okolnostima nakon Drugog svjetskog rata ova je župa pripala BiH. O tome su odlućivali lokalni moćnici a stanovnike nitko nije ništa pitao.

Doznajemo da je biskup posjetio župu Rakovicu. Pregledao je kancelarijsko poslovanje a onda se susreo s vjernicima: sa župskim pastoralnim vijećem te s narodom i župnikom Dinom slavio misu u župnoj crkvi. Zadnji župnik koji je rezidirao u Rakovici bio je vlč. Andrija Kekić: nakon toga župu Rakovicu vode salezijanci sa Plitvica a danas župnik iz Drežnika vlč Dino Rupčić.

Rakovačku su crkvu agresori spalili 1991. kao i župni stan. Sve su kuće opljačkali i spalili, narod protjerali…Krizma 18. kolovoza 1991. bila je u okruženju: nadbiskup Tamarut stigao je do Karlovca ali nije mogao u Rakovicu. Za Krizmu je ovlastio slunjskog župnika i dekana Pecića. Bila je to Krizma s uperenim cijevima prema crkvi…

Rakovica je danas općinski centar. Na ulazu na Plitvička Jezera ovaj kraj je okrenut turizmu. To se vidi na svakom koraku.

Zbor sv. Jelene u Rakovici 2011.

Iz godine 2008:

Gdje li su ova djeca?  Na snimku je i vjeroučitelj Stanko koji je 27.06.2010. zaređen za svećenika u Slunju. Na službi je u Ogulinu a danas ima rođendan. Čestitamo!