I život budućega vijeka- Nepregledno mnoštvo

1 stu

Danas se na poseban način doživljava zajedništvo crkve na putu, crkve slavne i one koja se čisti. Smrt ne prekida našu vezu jer “ni smrt ni život, ni sadašnjost ni budućnost, ni ikoji drugi stvor ne može nas rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu”. Danas smo posjetili groblja gdje leže posmrtni ostaci naših dragih. Prolili smo suzu, stavili cvijet na njihov grob. U tišini smo razmišljali, razgovarali s njima…Gledajući svijet iz perspektive vječnosti kako su jadni naši ratovi, svađe, bogatstvo, moć…

Danas smo se pridružili vjernicima u župi Vaganac. U 10 sati u župnoj crkvi slavljena je misa. Danas su mnogi isplanirali svoj dolazak pa i oni koji drugdje žive. Župnik vlč Dino Rupčić predvodio je misu. Sva se okupljena crkva udružuli u molitvi i pjesmi. Nakon mise nastavljena je molitva na groblju. A nakon zajednićke molitve svatko je potražio grobove svojih milih i dragih. Grobovi su okićeni cvijećem. Tiho šaptanje molitve…

Danas u Vagancu u 10 sati u župnoj crkvi

Vaganac: zajednićka molitva na groblju

Druženje s našim dragima…