Dušni dan

2 stu

Dušni dan slavimo 2. studenog, dan iza Sviju Svetih. Sjećamo se svojih dragih pokojnika koji su nas zadužili svojom dobrotom ali se sjećamo i svih pokojnika, znanih i neznanih. Ovaj dan je izraz vjere u uskrsnuće tijela i život vječni. “Tvojim se vjernima život mijenja a ne oduzima. Pošto se raspadne dom ovozemnog boravka, stječe se vječno prebivalište na nebesima”. Mi vjerujemo da će se naši pokojni zauzeti za nas pred Božjim licem da i mi stignemo u karaljesvo Božje i budemo dionici općinstva svetih. Neki bježe od groblja, ne žele pomisliti na smrt. Bježe u aktivizam umišljajući da će smrt odagnati aktivizmom, radom,. zabavom, sportom… Današnji blagdan može i takve potaknuti na razmišljanje. Puninu ljudskosti ostvarujemo vjerom u život vječni. Vjera znači ljubav prema Bogu i bližnjemu, vjera nosi u sebi zahvalnost za silna djela koja je Bog učinio i čini. Jedno takvo čudo je što postojim, što su mi otvorene tolike mogućnosti. Danas izričemo i zahvalnost ponajprije Božjoj dobroti a onda i osobama koje su nas obdarile svojom žrtvom i ljubavlju.