Dušni dan

2 stu

Danas crkva slavi Dušni dan ili spomen svih vjernih mrtvih. Dok na Svisvete slavimo crkvu na putu, slavnu i trpeću u čistilištu kao veliku obitelj spšašenih, danas posebnu pažnju i ljubav crkva posvećuje svim vjernim mrtvima, svima koju su se na samrti predali u ruke Božje. Kako to Pavao kaže: “Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru očuvao…” Neki od njih još prolaze proces čišćenja iako im je spasenje zajamčeno. Danas svaki svećenik može slaviti tri mise: po svojoj nakani, po nakani sv. Oca i treću za sve vjerne mrtve.

Danas će također mnogi posjetiti groblja. Sjećat će se nekad u boli ali i radosti svojih najmilijih. Emocije su jake. Nismo od kamena. Ali, nad nama stalno lebdi snažna Kristova riječ: blaženi ožalošćeni, oni će se utješiti! Naša žalost je u znaku nade.