Dan logoraša u Ličkom Osiku

5 stu

Dan logoraša u župi Lički Osik već je postala tradicija. Održava se početkom mjeseca studenog. Ove godine to je 6. studenog. Tako će sutra 6. studenog u 11 sati u župnoj crkvi početi misa s logorašima i za logoraše. Srpske logore prošli su i mnogi svećenici pa ovu misu obično predvodi i svećenik koji je prošao zarobljavanje. Ove će godine misu predvoditi bivši slunjski župnik vlč. Mile Pecić.

Snaga vjere
“Živa je istina da čovjek sebi može olakšati i zagorčiti život svojim vjerovanjem, odnosno nevjerovanjem. Ženi koja je povjerovala da će ozdraviti dotakne li se samo skuta Isusove haljine, sam je Isus rekao: “Tvoja te vjera ozdravila” (Mt 9,22). Nama se u životu sve događa prema našoj vjeri. Ideja u koju čovjek najviše vjeruje, koja ga nosi, o kojoj najviše i najčešće razmišlja, počinje se nametati razumu koji onda pokrene sve moždane aktivnosti da se ta ideja, odnosno to vjerovanje realizira u stvarnosti. Zato je važno imati pozitivne i optimistične misli, zdravo vjerovanje, a iznad svega jaku želju da se na nama ostvari volja Božja. A volja je Božja potpuno ostvaren čovjek, ne samo u vremenu nego i u vječnosti.
Važno je ovdje napomenuti kako sugestija i autosugestija imaju ograničenu moć. One mogu ukloniti simptome neke bolesti, ali pravo izlječenje u korijenu događs se samo istinskom vjerom u Boga kojemu ništa nije nemoguće. Ali u tu istinu treba čvrsto vjerovati kako bi ona postala djelotvorna u našem životu” (Mijo Nikić: Očima psihologa i teologa)