Broj katolika u svijetu raste

21 lis

Prema agenciji Kathpress ukupan broj katolika u svijetu iznosi 1,38 milijardi, a njihov broj je porastao na svim kontinentima osim u Europi. Podaci se odnose na 2021. godinu. Broj se povećao u odnosu na prethodnu godinu za 15,24 milijuna. Ali brže raste broj stanovništva u svijetu nego broj katolika. Izraženo u postocima to izgleda ovako: katolici ćine 17,67% svjetskog stanovništva. Porastao je broj katolika na svim kontinentima  osim u Europi gdje je zabilježen pad. Na to utječe vjerojatno i priliv migranata u EU. Zanimljivo da je najveći porast katolika u Africi gdje je porast za 8, 31 milijun, zatim se bilježi porast u obje Amerike za  6,63 milijuna a u Aziji za  1,49 milijuna, u Oceaniji za 55.000. Smanjen je broj svećenika u svijetu /biskupijski i redovnički/ za 2.347 pa ih je danas ukupno 407.872. Povećao se broj svećenika u Africi za 1.518, Aziji za 719. Manji je i broj pripadnika redovničkih zajednica. Broj redovnika smanjen je za 795, a redovnica za 10.588. Na svijetu je u 2021. bilo 5.340 biskupa, što je za 23 manje nego godinu ranije.

Što reći na ovo? U nekim dijelovima svijeta nastupe mrazevi i zime a negdje proljeće crkve. Podsjetimo da je crkva u sjevernoj Africi nekad bila u cvatu ali je islam ognjem i mačem poharao ovo područje. Možemo reći da je danas procvat kršćanstva u subsaharskoj Africi. Zanimljivo da iz Afrike dolaze svećenici u neke europske biskupije zbog nedostatka svećenika. Katolička crkva je po tom “katolička” jer je za sve narode i kulture. Katolička je crkva globalna jer je poslana svim narodima i kulturama. Ona je prisutna u svakom kutu naše planete. Misionari usporedo s navješatjem Evanđelja otvaraju prve škole i bolnice u misijskim krajevima. Oni su pioniri ne samo u navještaju Radosne vijesti nego i  prosvjeti i kulturi. Afrička djeca plaču kad počinju praznici jer im je škola sve! Spomenimo norveškog književnika  Jona Fosse koji je dobio nobelovu nagradu za književnost. On je prihvatio katoličku vjeru i praktični je katolik. On kaže: “U svijetu u kojem živimo, osjećam da su ekonomske sile najsnažnije. One svime upravljaju. A imate i neke sile koje su s druge strane – Crkva je jedna od njih. Da bi Crkva postojala – a Katolička Crkva je najjača među njima – morate na neki način forsirati katoličanstvo. Crkva je, koliko vidim, najvažnija institucija, antikapitalističke teologije. Imate književnost i umjetnost kao druge institucije, ali one nisu jake kao Crkva.” Snaga crkve nije u njenoj organizaciji. Pokušali su za vrijeme Sovjetske dominacije u komunističkim zemljama konkurirati crkvi pa su napravili svoj kaledar slavlja i “svetkovina”. Pogrebe su organizirali savršeno. Ali, jedan stari svećenik koji navijesti evanđelje o Lazarovu uskrsnuću baca u vodu sve parade i prazne govore. Zadnju riječ nema smrt nego život vječni: “Uskrsnut će brat tvoj!”

Udbina

Slunj

Brušane