Blaženi ožalošćeni

1 stu

Evanđelje Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.
Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo,
uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu
učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde
i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite:
velika je plaća vaša na nebesima!
Ta progonili su tako proroke prije vas!«
Riječ Gospodnja.

Ovo su najljepše riječi izgovorene na našoj planeti. Iza njih stoji autoritet Krista Spasitelja koji je radi nas i radi našega spaenja postao čovjekom, umro na križu i uskrsnuo. Ove Isusove riječi su u znaku ponude i poziva. Čisti srcem, milosrdni, mirotvrci, progonjeni… Bog će ih  utješiti, Bog će nas prozvati svojim sinovima, Bog će nam pripasti kao baština. Ništa nije izgubljeno: naša suza, žalost, tuga…nije izgubljeno vrijeme. Ali ostajemo u svim životnim neprilikama, radostima i tugama, patnjama i umiranju u vjeri i ljubavi. Sila koja pobjeđuje ovaj prolazni svijet je vjera naša. Vjera nije ideologija: ona je ljubav koja zna i trpjeti, nositi križ s Kristom. Bože, koliko je hrabrih ljudi u životnim kušnjama ostalo s Kristom u ljubavi. To su naši bližnji, prijatelji, znanci koji su živjeli budućnost. Sve naše patnje nisu ništa prema budućoj slavi. Danas se s njima na poseban način družimo. Naša groblja nisu “domovi” naše preminule braće. Čovjekovo tijelo je remekdjelo Božje: naše tijelo će sudjelovati u proslavi i životu vječnom.