60 godina misništva Mons. Marijana Ožure

31 ožu

Jutros u 8 sati slavio je dijamantnu misu – 60 godina misništva – mons. Marijan Ožura u svećeničkom domu u Gospiću. Proslavio je misu u krugu svojih kolega smještenih u domu a veliko slavlje s narodom bit će 15. travnja 2023. u 11  sati u župnoj crkvi u Ličkom Osiku. Dakle, na današnji dan 1963. slavio je prvu misu. Iste godine došao je u župu Cetingrad gdje je ostao do mirovine 2023. godine. Iza njega stoji bogat i dinamičan svećenički život. Dijelio je s narodom radosti i tuge, bio je pastir. S narodom je pošao i u progonstvo, bio u zarobljeništvu, vratio se s narodom na ruševine i obnovio crkvu, stan, pomagao drugima…Pred 6 mjeseci stigao je u svećenički dom u Gospiću.

Mons Marijan Ožura na danađnji dan pred 60 godina slavio je prvu misu