4. nedjelja Došašća

18 pro

Četvrta i zadnja nedjelja Došašća. U centru naše pažnje je sv. Josip. Njegova zaručnica Marija je trudna. On je zbunjen. Mogao je napraviti veliki skandal. Ali, on je pravedan: “A Josip, muž njezin, ne htjede je izvrgnuti sramoti nego naumi da je potajice napusti!” Nekoga izvrgnuti sramoti – to nam zvuči poznato dobro u našem vremenu. Crne kronike na sva zvona iznose nečije slabosti i mnogi uživaju u tome, naslađuju se. Zašto su crne kronike tako popularne? Sv. Jospi nije učinio nešto slično jer je pravedan. On nije htio izvrgnuti sramoti svoju zaručnicu. Mislio se samo povući tiho. Upravo taj njegov stav mu je otvorio uvid u Božji plan. Bog ne ispunjava naše sebične želje nego svoje planove spasenja čovjeka. Josip dobro zna da ne smije nikoga izvrgnuti sramoti. On nije mogao Mariju izložiti ruglu. Otkuda ta njegova pravednost i osjetljivost prema drugomu? Ona izvire iz Boga, Božje ljubavi. On je znao da je temlj pravednosti čovjekovo obraćenje, spasenje a ne izvrgavanje sramoti. Tako Bog postupa: on neće smrti grešnika nego njegovo obračenje i spasenje! 

Najljepši trenuci našeg zemaljskog putovanja jesu oni kad se braća i sestre nađu zajedno u Kristovoj ljubavi: to je predokus neba!